Warszawa, 06.06.2017 r.

Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla”, ogłasza nabór nowych pracowników na pięć kluczowych stanowisk, takich jak:
(1) kontroler procesu technologicznego,
(2) projektant,
(3) mechanik utrzymania ruchu,
(4) konstruktor automatyki
(5) laborant.

W niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym Wykonawca planuje zatrudnić 10 osób.

Więcej informacji o wymaganiach i zakresie obowiązków na dane stanowisko zamieszczono w poniższym dokumencie. 
 
 
Warszawa, 8.08.2017 r.
Załącznik 4. Ogłoszenie o konkursie
 
Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla, ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dostawcy aparatury badawczej oraz elementów niezbędnych do budowy prototypów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prowadzonych prac oraz wykaz elementów stanowiących przedmiot konkursu można uzyskać, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie.

Pełna dokumentacja konkursowa, w tym regulamin konkursu wraz z kryteriami wyboru ofert, wzory formularza ofertowego oraz wymaganych stosownych protokołów dostępne są do pobrania w siedzibie spółki Cobant (wersja papierowa) lub drogą elektroniczną (e-mail) po zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. +48 698 986 733. Osobą kontaktową jest Monika Sitnik.

Składanie dokumentacji ofertowej w ramach konkursu możliwe jest w terminie: 8 – 16.08.2017 r. W ostatnim dniu składanie ofert możliwe jest do godziny 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17.08.2017 r. o godzinie 12.00.

Warszawa, 9.08.2017 r.
Załącznik 3. Ogłoszenie o konkursie

Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla, ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dostawcy elementów niezbędnych do budowy prototypów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prowadzonych prac oraz wykaz elementów stanowiących przedmiot konkursu można uzyskać, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie.

Pełna dokumentacja konkursowa, w tym regulamin konkursu wraz z kryteriami wyboru ofert, wzory formularza ofertowego oraz wymaganych stosownych protokołów dostępne są do pobrania w siedzibie spółki Cobant (wersja papierowa) lub drogą elektroniczną (e-mail) po zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. +48 698 986 733. Osobą kontaktową jest Monika Sitnik.

Składanie dokumentacji ofertowej w ramach konkursu możliwe jest w terminie: 9 – 17.08.2017 r. W ostatnim dniu składanie ofert możliwe jest do godziny 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.08.2017 r. o godzinie 12.00.


Konkurs ofert na wybór dostawcy w formacie pdf.

Warszawa, 8.09.2017 r.
Załącznik 3. Ogłoszenie o konkursie

Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla, ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dostawcy elementów niezbędnych do budowy prototypów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prowadzonych prac oraz wykaz elementów stanowiących przedmiot konkursu można uzyskać, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie.

Pełna dokumentacja konkursowa, w tym regulamin konkursu wraz z kryteriami wyboru ofert, wzory formularza ofertowego oraz wymaganych stosownych protokołów dostępne są do pobrania w siedzibie spółki Cobant (wersja papierowa) lub drogą elektroniczną (e-mail) po zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. +48 698 986 733. Osobą kontaktową jest Monika Sitnik.

Składanie dokumentacji ofertowej w ramach konkursu możliwe jest w terminie: 11 – 19.09.2017 r. W ostatnim dniu składanie ofert możliwe jest do godziny 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 12.00.


Konkurs ofert na wybór dostawcy w formacie pdf.

Warszawa, 16.10.2017 r.

Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla, ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dostawcy aparatury badawczej.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie. Osobą kontaktową jest Monika Sitnik, nr telefonu +48 698 986 733.

Składanie dokumentacji ofertowej w ramach konkursu możliwe jest w terminie: 16 – 23.10.2017 r. W ostatnim dniu składanie ofert możliwe jest do godziny 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24.10.2017 r. do godziny 16.00.

Konkurs ofert na wybór dostawcy w formacie pdf

Warszawa, 16.10.2017 r.

Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla, ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dostawcy elementów do budowy prototypu.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie. Osobą kontaktową jest Monika Sitnik, nr telefonu +48 698 986 733.

Składanie dokumentacji ofertowej w ramach konkursu możliwe jest w terminie: 16 – 23.10.2017 r. W ostatnim dniu składanie ofert możliwe jest do godziny 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24.10.2017 r. do godziny 16.00.

Konkurs ofert na wybór dostawcy w formacie pdf.

Warszawa, 16.10.2017 r.

Spółka Cobant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa) przy al. Jana Pawła II 27, NIP 5272711663, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu węgla, ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dostawcy elementów do budowy prototypu.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie. Osobą kontaktową jest Monika Sitnik, nr telefonu +48 698 986 733.

Składanie dokumentacji ofertowej w ramach konkursu możliwe jest w terminie: 16.10.2017 – 15.11.2017 r. W ostatnim dniu składanie ofert możliwe jest do godziny 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16.11.2017 r. do godziny 16.00.

Konkurs ofert na wybór dostawcy w formacie pdf.