Stawiamy na doskonałość w każdym sektorze naszej działalności, w związku z tym, kładziemy ogromny nacisk na badania naukowe. Do tego celu zatrudniliśmy wykwalifikowaną kadrę naukową, która wykonuje szeroki wachlarz usług, takich jak: prowadzenie obserwacji, analizowanie danych, testowanie prototypów i przygotowywanie rozwiązań biznesowych. W swoich zasobach posiadamy najnowocześniejsze laboratorium wyposażone w wysoko specjalistyczną aparaturę do wykonywania badań oraz bardzo dobrze wyposażony warsztat, w którym dokonujemy konstrukcji prototypów. Dzięki temu każde badanie poddajemy dogłębnej analizie oraz szczegółowej konsultacji eksperckiej przy zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Współpracujemy z naukowcami ośrodków naukowo-badawczych wyższych uczelni, a także z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój nauki, m.in. z Politechniką Śląską z Katedrą Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii.

 

Pasja gwarancją zrodzenia rewolucyjnych idei

Stały rozwój jako klucz do stworzenia unikalnych rezultatów

Innowacyjne rozwiązania i produkty spełnieniem oczekiwań konsumentów

Stawiamy na nowoczesne metody prowadzenia prac B+R, analiz, tworzenia raportów i symulacji biznesowych. Realizujemy badania przemysłowe, prace rozwojowe przy silnym wsparciu jednostek naukowych, a także wykonujemy analizy, ekspertyzy i badania rynkowe Połączenie tradycyjnych wartości naukowych i nowoczesnych rozwiązań analitycznych daje możliwości, jakich nie ma żaden inny ośrodek badawczy w Polsce.

Jeśli chcesz zapoznać się z naszą ofertą i dowiedzieć się więcej o szczegółach współpracy serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Bacznie obserwujemy rynek i jego potrzeby korzystając z szerokiej gamy metod pozyskiwania danych. Poddajemy je szczegółowej analizie, a w konsekwencji dostarczamy cennej opinii, na której wspólnie możemy budować strategię rozwoju produktu. Doskonale znamy potencjalnych konsumentów oraz ich opinię i wiemy z której strony trafia do nich konkurencja. Wspólnie udoskonalamy tę ścieżkę lub dobieramy całkiem nową.

Wiemy jak zadać pytanie, aby pomogło nam spojrzeć na zagadnienie z szerszej perspektywy, ale też lubimy poszukiwać odpowiedzi. Potrafimy trzeźwo ocenić ryzyko i oszacować stopień powodzenia inwestycji.

Nie odtwarzamy powstałych już metod, ale bazujemy na autorskich pomysłach naszych specjalistów działu badań i rozwoju. Do wytworzenia naszych produktów stosujemy najlepsze, przeznaczone do tego materiały i dzięki temu konsumenci mają świadomość, że otrzymali produkt premium.

Nasz zespół składa się wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej. Do jej grona należy:

Paweł Woszczyk jest dyrektorem Kontroli Procesów Technologicznych w Naszej Firmie, posiada wykształcenie wyższe z zakresu Elektrotechniki o specjalności Elektroenergetyka. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pracy w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu oraz w zakresie Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jacek Węglarczyk jest emerytowanym pracownikiem Politechniki Śląskiej. Był adiunktem w Katedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów. Jest audytorem systemów zarządzania m.in. jakością, środowiskiem, BHP, energią, współautorem normy PN–ISO 14001, konsultantem ponad 120 wdrożeń systemów zarządzania środowiskowego w kraju i za granicą (Republika Czeska, Litwa, Szwecja), audytorem środowiskowym w ponad 80 firmach w kraju i za granicą (Białoruś, Dania, Litwa) oraz współautorem dwóch patentów dotyczących przeróbki kopalin stałych.

Marcin Lutyński piastuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej, specjalizuje się w obszarze Czystych Technologii Węglowych, wychwytu i składowania CO2, sorbentów mineralnych oraz wykorzystania odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego i technologii zgazowania węgla.

Jan Szpyrka jest zastępcą kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów, na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Jest też wiceprzewodniczącym Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgla. Ponadto jest członkiem Komisji Górniczej w Sekcji Przeróbki Kopalin działającej w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Jako autor i współautor opublikował 1 monografię, 20 publikacji naukowych w periodykach krajowych oraz wygłosił 14 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych. To też autor i współautor ponad 100 prac naukowo-badawczych dla przemysłu z zakresu przeróbki kopalin.

Tomasz Siudyga pracuje na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To laureat kilku międzynarodowych i krajowych nagród za rozwiązania technologiczne w obszarze przemysłu chemicznego i ochrony środowiska.

Robert Jagodziński posiada tytuł naukowy doktora w zakresie zarządzania (DBA), specjalizuje się w obszarze zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz inżynierią przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty efektywności energetycznej oraz w gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym.

Wojciech Urbańczyk posiada wykształcenie magister – inżynier z zakresu Technologii Chemicznej o specjalności Karbochemia i Czyste Technologie Węglowe. Od 2014 roku jest doktorantem na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

 

Firma Cobant posiada laboratorium badawcze, które jest wyposażone w nowoczesną maszynę wytrzymałościowo-ściskającą, służącą do określania parametrów wytrzymałościowych materiału oraz do przygotowywania próbek do badań kalorymetrycznych. Ponadto w laboratorium znajduje się analizator elementarny, laserowy analizator wielkości ziaren oraz kalorymetr wykorzystywany do wyznaczania kaloryczności, tj. do pomiaru ciepła spalania i wartości opałowych w warunkach laboratoryjnych oraz wagi precyzyjne i wagosuszarka, służąca do pomiaru zawartości wilgoci w próbkach materiału. Do dyspozycji jest również siarkomierz niezbędny do oznaczeń zawartości siarki w badanych materiałach. Oprócz specjalistycznej aparatury pomiarowej laboratorium posiada też niezbędny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Rys. 1. Analizator elementarny (CHNS) – ThermoScientific–FlashSMART Rys. 2. Laserowy analizator wielkości cząstek stałych w środowisku wodnym - FRITSCH
Rys. 3. Kalorymetr Precyzja BIT KLMn12 Rys. 4. Piece muflowe do 1000°C – CZYLOK

Cobant posiada również warsztat o powierzchni 150 m2, wyposażony w szereg zaawansowanych maszyn. Posiadamy wykrawarkę do blach z napędem pneumatycznym, pozwalającą na wykrawanie blach o żądanej grubości. Do nadawania elementom określonego kształtu, wymiarów i chropowatości powierzchni wykorzystywane jest tokarskie centrum obróbkowe. Posiadane centrum obróbczo poziome służy do wykonania szybkiej i precyzyjnej obróbki skomplikowanych elementów, przy wykorzystaniu wiercenia, frezowania, gwintowania i rozwiercania na jednej maszynie – zmiana narzędzi do realizacji wymienionych czynności jest zautomatyzowana. Do dyspozycji jest również frezarka, pozwalająca wykonywać obróbkę powierzchni płaskich i kształtowych, takich jak rowki, gwinty czy koła zębate.